​Byggegrunden

Beslutningsfasen  »  Byggetilladelse »  Byggefasen  »  Overtagelsen  »  Lokalplantjek  »  Bygg​egrunden  »  Kontrakten/ABT93  »  Tidsplan​

Vi har brug for at kende lidt til din grund, dels for at forebygge store ekstraregninger undervejs, dels for at sikre, at der rent faktisk er plads til huset på grunden. Desuden for at huset får den mest optimale placering i forhold til f.eks. ankomst, solorientering, eksisterende beplantning og evt. udsigt.

Derfor har vi allerede i beslutningsfasen behov for disse oplysninger fra dig:

  • Grundens størrelse og mål (helst en tegning over grunden)
  • Oplysninger om eventuelt særlige forhold der skal tages hensyn til (beplantning der ønskes bevaret, indkørslens placering etc.)
  • Grundens højdekurver (koter), altså hvor meget den hælder
  • Hvor meget du ønsker grundens hældning udjævnet
  • Jordens bæreevne

I nogle tilfælde fremgår det hele af lokalplanen. Kun med disse oplysninger i hånden kan vi give dig en troværdig pris og sikre et smidigt byggeforløb.

Hvordan er jordbundsforholdene på din byggegrund?

Hvis det først under udgravningen til fundamenter viser sig, at grundens bæreevne ikke er god nok, skal der udføres ekstra komplicerede fundamenter, og det koster naturligvis ekstra for dig. Den situation vil vi gerne undgå.

Det bedste for alle parter vil være, at du – inden du skriver under på en byggekontrakt med os – ved om der skal regnes med normale fundamenter eller særligt komplicerede fundamenter.

Informationerne om grundens bæreevne kan f.eks. foreligge i form af en rapport fra specialister i jordbundsforhold, en såkaldt geoteknisk rapport. Det er også muligt at kommunen ligger inde med de fornødne oplysninger (evt. i lokalplanen).

Hvis du ikke allerede har en geoteknisk rapport, hjælper vi gerne med at formidle kontakt til et relevant firma. Kontakt os gerne og hør hvordan vi kan hjælpe. En geoteknisk rapport fra et specialist-firma koster typisk fra 7.000-9.000 kr. excl. moms.

Er din grund vandret eller skrånende?

Der kan være stor forskel på hvor vandrette byggegrunde er. På helt vandrette grunde er det naturligvis let at placere et hus. Men hvis grunden hælder, kan det være nødvendigt at tage højde for det i projektet, f.eks. ved at lave forskudte planer, eller særligt høje fundamenter.

Den slags ekstraordinære foranstaltninger koster naturligvis noget.

Og igen: For at du kan være på forkant med dine omkostninger, og for at både du og vi kan få et smidigt byggeforløb, er det vigtigt at vi kender til grundens koteforhold inden vi skriver kontrakt (og inden vi tegner skitser hvis du har valgt et specialtegnet hus).

De fleste lokalplaner over nye udstykninger indeholder koteplaner, men ellers kan du forhøre dig hos din lokale kommune. du kan også betale en landmåler/landinspektør til at opmåle din grund.

Oplysningerne om grundens størrelse, jordbundsforhold og koter skal vi som nævnt bruge i beslutningsfasen. Er du i tvivl om hvordan disse informationer fremskaffes, så rådgiver vi gerne.

Ring uforpligtende til os og hør nærmere.

Navn​

Nicolai Nørrelund

Find os

Ravnstrupvej 57

4160 Herlufmagle

Kontakt os

Telefon: ​50 90 02 34

E-mail: nn@norrelund.com